L'Eix Comercial de Sant Andreu

L'Eix Comercial de Sant Andreu

Tu ets la peça que ens falta!

9 de novembre de 2016

Els comerciants són els actors principals del comerç de qualsevol barri i, a Sant Andreu, molts d’ells regenten locals amb història. És per això que aquest any l’Eix Comercial i Sant Andreu Nord han creat una iniciativa amb una dosi de proximitat extraordinària on els propis comerciants demanen als veïns que comprin en els seus comerços.
Com ho estan aconseguint? Omplint el barri amb retrats de comerciants de Sant Andreu on destaca el titular dirigit als consumidors: “Tu ets la peça que ens falta”. D’aquesta manera, s’ha aprofitat la implicació dels associats per acostar el comerç de barri als veïns i fer-los sentir una peça clau de Sant Andreu.

La campanya, que té lloc del 10 al 30 de novembre, i pots guanyar un val de 500€.
Per participar cal:

1-Comprar als comerços vinculats a l’Eix i a Sant Andreu Nord per rebre una peça en forma de trencaclosques que conté un descompte.
2-Participar al sorteig fent-se una foto amb la peça i pujant-la al Facebook de l’Eix o Sant Andreu Nord amb el hashtag #LaPeçaDeSantAndreu.
3-Guanyar un val de 500€ per a consumir en els establiments associats a l’Eix i Sant Andreu Nord.
Si ets dels que no utilitzen xarxes socials i encara així vols participar, digali al teu botiguer! Ell enviará la imatge en el teu nom.
Participa en la iniciativa que promou el comerç de proximitat de Sant Andreu i guanya un premi de 500€, t’hi esperem!
Tu fas GRAN el carrer!

Minut 2,10

Bases Legals: Tu ets la peça que ens falta
EIX COMERCIAL·JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
37 veces leída
ENTITAT ORGANITZADORA
L'Associació de Comerciants de l'Eix de Sant Andreu (des d'ara l'Eix) amb NIF G63578967, amb domicili al carrer Mateu Ferran, 4, 08030 Barcelona i Sant Andreu Nord Comerç (des d'ara Sant Andreu Nord) amb NIF G62858030 i domicili al carrer Gran de Sant Andreu, 329, 08030 Barcelona, a efectes de notificacions en la mateixa direcció, realitzarà una promoció comercial d'àmbit nacional a favor dels seus associats anomenada "Tu ets la peça que ens falta" (des d’ara la promoció).
ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL
L'àmbit d'aplicació territorial d'aquesta promoció és el barri de Sant Andreu a Barcelona, Catalunya i la mateixa es durà a terme des del 2016.11.10 al 2016.11.30 a les 23:59 hores. Els descomptes oferts pels comerciants, seran vàlids fins al 2016.11.30.
COMUNICACIÓ
LA PROMOCIÓ es comunicarà a través de la pàgina oficial de Facebook de l'Eix de Sant Andreu (https://www.facebook.com/eixcomercialsantandreu), el web www.l-eix.com i Twitter @eixsantandreu i també la pàgina oficial de Facebook de Sant Andreu Nord (https://www.facebook.com/santandreunord), el web www.santandreunord.com i en els comerços de Sant Andreu vinculats a l'Eix i a Sant Andreu Nord.

LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR
Únicament podran participar en la present PROMOCIÓ les persones físiques majors de 14 anys que resideixin a Espanya i hagin comprat en els establiments vinculats a l'Eix o Sant Andreu Nord. L'Eix i Sant Andreu Nord es guarden el dret a demanar el tiquet de la compra realitzada a l'establiment.

MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
VIA FACEBOOK Perquè la participació a la Promoció sigui vàlida, l'usuari haurà de ser seguidor de la pàgina oficial de Facebook de l'Eix de Sant Andreu i/o Sant Andreu Nord, fer-se una foto amb la peça i pujar-la a les pàgines de Facebook de les entitats organitzadores amb el hashtag #LaPeçadeSantAndreu abans del 2016.11.30.
VIA L’APLICACIÓ WHATSAPP També constaran com a vàlides, les participacions rebudes a través de WhatsApp al telèfon propietat de l'Eix +34 666 55 43 36 i telèfon propietat de Sant Andreu Nord +34 629 042 433. Perquè la participació via WhatsApp sigui vàlida, ha de constar la foto amb la peça i la signatura dels drets d'imatge de la persona fotografiada. L'enviament d'aquestes participacions el faran els comerciants col·laboradors de la campanya. Seran vàlides les fotos pujades a les dues pàgines de Facebook entre 2016.11.10 i fins a les 23:59h del 2016.11.30. També les participacions rebudes al WhatsApp de l'Eix durant el mateix període.
NOMBRE DE GUANYADORS, PREMIS I COMUNICACIÓ
El dissabte 3 de desembre, es realitzarà un sorteig aleatori del que resultarà 1 guanyador d'entre aquells usuaris que hagin participat de manera vàlida en la present promoció. El sorteig es realitzarà al carrer Gran de Sant Andreu 350, a les 13h. En una urna amb tots els participants, una mà innocent traurà el guanyador. El seu nom es notificarà públicament i, en el cas de no estar present, se li notificarà mitjançant el contacte que aparegui en el seu full de participació. Al guanyador se li lliurarà el següent premi: 500 € en vals per gastar en els comerços associats a l'Eix de Sant Andreu i Sant Andreu Nord. El guanyador podrà gastar els 500€ del 3 de desembre de 2016 al 5 de gener de 2017. La identitat del guanyador es comunicarà en el mateix moment del sorteig, i també a través del Facebook de l'Eix de Sant Andreu i de Sant Andreu Nord durant el dia 3 de desembre de 2016. S'enviarà un missatge privat al guanyador sol·licitant la següent informació, amb la finalitat de gestionar l'entrega del premi corresponent: nom, cognoms, telèfon i domicili, incloent el codi postal.

Així mateix, l'Eix de Sant Andreu i Sant Andreu Nord es reserven el dret a demanar al guanyador la còpia del Document Nacional d'Identitat per validar que s'han complert tots els requisits de participació. Un cop l'Eix o Sant Andreu Nord s'hagin comunicat amb el guanyador, aquest tindrà un termini no superior a 7 dies per enviar la informació sol·licitada i acceptar el premi. En el cas que les entitats organitzadores no aconsegueixin posar-se en contacte amb el guanyador en el termini indicat, s'elegirà un suplent com a guanyador. En el cas que les entitats organitzadores no aconsegueixin posar-se en contacte amb el guanyador suplent, el premi quedarà desert. El premi es lliurarà al guanyador personalment a les oficines de l'Eix al carrer Mateu Ferran, 4 en un termini màxim d'una setmana.
LÍMITS
El premi objecte de la present Promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació a petició del guanyador. El premi és estrictament personal i no podrà ser cedit, ni recollit, ni reemborsat en part o totalment o intercanviat per altres articles o serveis. La renúncia al premi no donarà cap dret d'indemnització o compensació. L'Eix i Sant Andreu Nord no es responsabilitzen davant de possibles reclamacions relacionades amb el gaudi del premi, ni de les possibles expectatives que es tinguin sobre el mateix.
DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les dades del guanyador es tractaran d'acord amb les disposicions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD 15/1999, de 13 de desembre). Aquestes dades s'integraran en un fitxer automatitzat el responsable del qual i titulars seran l'Eix i Sant Andreu Nord, els quals podran tractar-les amb la finalitat de gestionar l'entrega del premi objecte de la Promoció i/o amb fins de publicitat o prospecció comercial. L'Eix i Sant Andreu Nord, han d'establir les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat que han de reunir els fitxers automatitzats, els centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal en la forma legal i reglamentàriament prevista. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, els consumidors podran exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant email dirigit a l’Associació de Comerciants de l'Eix de Sant Andreu i Sant Andreu Nord Comerç a través de la següent adreça de correu electrònic: eix@l-eix.com i info@santandreunord.com La indicació de les dades personals del guanyador serà de caràcter obligatori per a la gestió del premi. Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors de les accions de promoció a desqualificar al guanyador per participar i poder disposar del corresponent premi.
AUTORITZACIÓ A FAVOR DE L'EIX I DE SANT ANDREU NORD, PER UTILITZAR EL NOM DEL GUANYADOR
El guanyador, a través de la seva participació, autoritza a l'Eix i a Sant Andreu Nord al fet que publiqui el seu nom i cognoms en les seves respectives pàgines web i en els seus diferents perfils de xarxes socials i revista.
ACCEPTACIÓ DELS TERMES I CONDICIONS
Els participants, pel sol fet de participar en l'acció de la promoció, accepten els presents termes i condicions, així com el criteri de l'Eix i Sant Andreu Nord per resoldre qualsevol incidència que pogués sorgir. L'acceptació dels termes i condicions no permet a les entitats organitzadores utilitzar la imatge de cap dels participants en la present promoció ni en futures promocions.
MODIFICACIÓ DE LA PROMOCIÓ I DE LES BASES
L'Eix i Sant Andreu Nord es reserven el dret de perllongar, modificar, retallar o anul·lar la Promoció en cas de força major, que fes impossible seguir amb la mateixa conforme a les disposicions d'aquestes bases. Eventualment, algunes modificacions podran ser publicades durant la Promoció i aquestes seran considerades com a annexos a les Bases i part integrant de les mateixes. En cap cas, les entitats organitzadores podran ser considerades responsables en cas que la Promoció hagués de ser retardada, modificada, escurçada o anul·lada si les circumstàncies ho justifiquen, i sempre que no s'haguessin perjudicat els drets adquirits pels participants.
DESAVINENÇA I JURISDICCIÓ
En cas d'impugnació, reclamació o controvèrsia, les reclamacions hauran de dirigir-se en el termini legal i per escrit a l'Eix i Sant Andreu Nord a l'adreça que consta a l'encapçalament d'aquestes bases, qui, de conformitat amb la legislació vigent, donat el cas, canalitzarà la reclamació a l'agent corresponent. Cada participant es compromet, en el cas que poguessin aparèixer dificultats referents a l'aplicació o interpretació de les Bases i abans de realitzar qualsevol acció contenciosa, a intentar arribar a una solució amistosa amb les entitats organitzadores. Les presents Bases es sotmeten a la Llei Espanyola.

Els nostres socis

SORIANO
VALLMITJANA
XURRERIA SANT ANDREU
JOCS I JOGUINES DIDÀCTIQUES LA JOTA
ANJU
TALLERS FERCAR
RENTAT AUTO BARCELONA
Carregant...
x
X